Τετάρτη 27 Οκτώβριος 2021

Κεντρικό Μενού

Το Όργανο Διοίκησης του Τμήματος Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχ/κών αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Λιβιεράτος Σπυρίδων, Καθηγητής. Αναπληρωτής Προέδρου είναι ο κ. Παπαδάκης Ανδρέας, Καθηγητής. 

Το έργο του Προέδρου και της Συνέλευσης του Τμήματος υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.