Τετάρτη 14 Νοέμβριος 2018

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο - χρονοδιάγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο - χρονοδιάγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο - χρονοδιάγραμμα για το έτος 2016 - 2017 της ΑΣΠΑΙΤΕ (κατόπιν της οριστικοποίησης του με την υπ. αρ. 13/27-04-2017 απόφαση της ΔΕ) είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο - χρονοδιάγραμμα για το έτος 2015 - 2016 της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι διαθέσιμο (εδώ).