Τρίτη 19 Μάρτιος 2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος των Γραμματειών πληροφορεί τους φοιτητές όλων των Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ότι, όπως μας ενημέρωσαν από τις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες Πιστοποίησης χρηστών και την ανάδοχο εταιρεία του λογισμικού του φοιτητολογίου, αυτό το διάστημα διενεργούνται διαδικασίες βελτίωσης των συστημάτων. Κατόπιν των ανωτέρω παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων για τα χειμερινά εξάμηνα όλων  των  Τμημάτων  μέχρι την Δευτέρα 26/11/2018.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της ανακοίνωσης που έχει ήδη εκδοθεί.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Τεχνολογικών-Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  ότι οι δηλώσεις Μαθημάτων για το χειμερινό      εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2018-19, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες εφαρμογές  των  Γραμματειών  των Τμημάτων από την Τρίτη 23-10-2018   έως και την Τρίτη 13-11-2018 (παρακαλούμε δείτε ενώτερη ανακοίνωση ανωτέρω).

Περισσότερες πληροφορίες στην αναρτημένη ανακοίνωση.