Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Γνωστοποιείται στους φοιτητές των Τεχνολογικών-Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ότι για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδ.έτους 2017-18 η ηλεκτρονική  υποβολή των δηλώσεων μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 12-02-2018 έως και το Σάββατο 31-3-2018.
1.    Επίσης στα θεωρητικά και  εργαστηριακά μαθήματα και στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 (όπως και στην αντίστοιχη Σεπτεμβρίου 2018), θα καταχωρούνται βαθμολογίες από τους Καθηγητές μόνο σε όσους έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν θα γίνονται δεκτές βαθμολογίες φοιτητών που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στη συμπλήρωση των δηλώσεών τους και να  γνωρίζουν επακριβώς τα δηλωθέντα από αυτούς μαθήματα.
2.    Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα θα πρέπει να έχουν τους κωδικούς αυτούς που χρησιμοποιούσαν στο σύστημα Εύδοξος, ακόμη και αν έχουν όμως θα πρέπει να ταυτοποιηθούν με το ΑΜΚΑ τους στην υπηρεσία μηχανογράφησης.
3.    Οι επι πτυχίω φοιτητές (δηλαδή οι εισαχθέντες από το 2012 και προγενέστερα) θα δηλώσουν αρχικά μόνο τα χειμερινά εξάμηνα που οφείλουν ενώ για τα εαρινά θα υποβάλουν δήλωση με νεότερη ανακοίνωση.

Παλαιότερες οδηγίες:

Αρχική ανακοίνωση και οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.