Σάββατο 20 Οκτώβριος 2018

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό για τους ενδιαφερομένους για τις κατακτήριες εξετάσεις του τμήματος.

Ανακοίνωση και πληροφορίες για την περίοδο 2018-2019.

Το έντυπο αίτησης είναι επίσης διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο (όπου αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιγράφεται στον παρόντα σύνδεσμο (για την περίοδο 2018-19).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για ξενόγλωσσους τίτλους αυτό να συνοδεύεται από το σχετικό έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ.