Τρίτη 26 Σεπτέμβριος 2017

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό για τους ενδιαφερομένους για τις κατακτήριες εξετάσεις του τμήματος.

Το έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις είναι επίσης διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Τα Μαθήματα το οποία εξετάζονται είναι διαθέσιμα στον παρόντα σύνδεσμο καθώς και η εξεταστέα ύλη στον παρόντα σύνδεσμο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για ξενόγλωσσους τίτλους αυτό να συνοδεύεται από το σχετικό έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Κατακτηρίων

Tα δικαιολογητικά κατατίθενται από 01/11/17 έως 15/11/17 ενώ ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων είναι από 01/12/17 έως 20/12/17 (το ακριβές διάστημα προσδιορίζεται από το Τμήμα)

Προηγούμενες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του τμήματος για το πρόγραμμα των κατακτηρίων εξετάσεων (Δεκέμβριος 2016).

Το πρόγραμμα των κατατακητρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.