Κυριακή 11 Απρίλιος 2021

Κεντρικό Μενού

Ανακοίνωση για την περίοδο 2020-2021

(25/11/2020) Αναβολή πραγματοποίησης κατακτήριων εξετάσεων λόγω της πανδημίας:

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα:  «Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Πληροφορίες για τις κατακτήριες εξετάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Αίτηση υποβολή συμμετοχής για τις κατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020 - 21

Οδηγίες για την διεξαγωγή κατακτήριων εξετάσεων

Εξεταστέα Ύλη: Η εξεταστέα ύλη περιγράφεται στον παρόντα σύνδεσμο.

Πρόγραμμα Εξετάσεων: Το πρόγραμμα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις, για το Τμήμα Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχ. πρόκειται να ανακιονωθεί.

        Ηλεκτρικά Κυκλώματα
      Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
   Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.