Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό για τους ενδιαφερομένους για τις κατακτήριες εξετάσεις του τμήματος.

Ανακοίνωση και πληροφορίες για την περίοδο 2018-2019.

Το έντυπο αίτησης είναι επίσης διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο (όπου αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιγράφεται στον παρόντα σύνδεσμο (για την περίοδο 2018-19).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για ξενόγλωσσους τίτλους αυτό να συνοδεύεται από το σχετικό έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις, για το Τμήμα Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχ. θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

- Τρίτη 18/12/2018, 9:00-11:00:        Ηλεκτρικά Κυκλώματα
- Τρίτη 18/12/2018, 11:30-13:30:      Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
- Τετάρτη 19/12/2018, 9:00-11:00:    Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.