Δευτέρα 23 Απρίλιος 2018

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό για τους ενδιαφερομένους για τις κατακτήριες εξετάσεις του τμήματος.

Ανακοίνωση και πληροφορίες για την περίοδο 2017-2018. .

Το πρόγραμμα των κατακτηρίων για τον Δεκέμβριο του 2017 ειναι διαθέσιμο.

Το έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις είναι επίσης διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Η εξεταστέα ύλη περιγράφεται στον παρόντα σύνδεσμο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για ξενόγλωσσους τίτλους αυτό να συνοδεύεται από το σχετικό έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ.

Προηγούμενες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του τμήματος για το πρόγραμμα των κατακτηρίων εξετάσεων (Δεκέμβριος 2016).

Το πρόγραμμα των κατατακητρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.