Κυριακή 22 Ιούλιος 2018

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό για τους ενδιαφερομένους για τις κατακτήριες εξετάσεις του τμήματος.

Ανακοίνωση και πληροφορίες για την περίοδο 2017-2018. .

Το πρόγραμμα των κατακτηρίων για τον Δεκέμβριο του 2017 ειναι διαθέσιμο.

Το έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις είναι επίσης διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιγράφεται στον παρόντα σύνδεσμο (αφορά την περίοδο 2018-19).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για ξενόγλωσσους τίτλους αυτό να συνοδεύεται από το σχετικό έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ.