Τρίτη 11 Αύγουστος 2020

Θέματα για τους Πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος μας

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (01/10/2019): Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που ενώ έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή δεν έχουν προσέλθει για ταυτοπροσωπία στις Γραμματείες των Τμημάτων τους να το πράξουν μέχρι την Δευτέρα 07-10-2019 και ώρες 10.00-13.00 προσερχόμενοι με το έντυπο της ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένο και μια φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να προσέλθει νομίμως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

(19/09/2019) Αγαπητοί πρωτοετείς, αφού σας συγχαρούμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίσουμε στην Σχολή μας και Σχολή σας πλέον, θα σας δώσουμε ορισμένες οδηγίες διαδικαστικού περιεχομένου για να ξέρετε πως θα κινηθείτε τώρα που πραγματοποιείτε τα πρώτα σας βήματα στον ακαδημαϊκό χώρο (δείτε στον παρόντα σύνδεσμο).

 

Εγγραφές Πρωτοετών

Παρακαλούμε βρείτε στον παρόντα σύνδεσμο οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εγγραφή των πρωτοετών.