Τρίτη 19 Νοέμβριος 2019

[el]-[Κεντρικό Μενού]

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).