Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

Είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2018 για α) τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και β) τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

Προσοχή: Μετά την Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου, αποφασίστηκε η εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους τελειόφοιτους. Το Πρόγραμμα της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ του ΙΟΥΝΙΟΥ στο οποίο έχουν ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και τα μαθήματα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου για ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ (δηλ. για αυτούς που, τώρα, βρίσκονται στο "12ο" ή σε "μεγαλύτερο" εξάμηνο σπουδών) είναι διαθέσιμο. Τα μαθήματα του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.