Παρασκευή 10 Ιούλιος 2020

Κεντρικό Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

(15/06/2020) Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού 2020

Είναι διαθέσιμο στο συνημμένο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2020.

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).