Σάββατο 23 Ιανουάριος 2021

Κεντρικό Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

 (26/08/2020) Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου (μαθήματα εαρινού εξαμήνου)

Είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (παρακαλούμε δείτε την επικαιροποιημένη μορφή όπως διατέθηκε στις 26/08).

(04/08/2020) Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 (μαθήματα χειμερινού εξαμήνου)

Είναι διαθέσιμο στο συνημμένο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

 

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Οδηγίες για τις εξετάσεις (για φοιτητές, επιτηρητές, επόπτες και καθηγητές), αναφορικά με την προστασία από τον Κορωνοϊό.

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις πάγιες οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).