Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Κεντρικό Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).