Τρίτη 19 Νοέμβριος 2019

[el]-[Κεντρικό Μενού]

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό αναφορικά με την πτυχιακή εργασία των φοιτητών του τμήματος.

Το πρότυπο της πτυχιακής εργασίας είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Για την παράδοση ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει την πτυχιακή του σε έντυπη μορφή (1) και ηλεκτρονική (3 cds για την αξιολογική επιτροπή) μαζί με την σχετική αίτηση της Γραμματείας η οποία και θα πρωτοκολληθεί.

Το σύνολο των αιτήσεων που αφορούν την πτυχιακή εργασία είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο του τμήματος (στην Ενότητα Χρήσιμα --> Έντυπα Τμήματος