Σάββατο 22 Ιούλιος 2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 του τμήματος Εκπ. Ηλ/γων  Μηχ. & Εκπ. Ηλ/κών Μηχ. είναι το εξής:

 

 


Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 του τμήματος Εκπ. Ηλ/γων  Μηχ. & Εκπ. Ηλ/κών Μηχ. ήταν το εξής: