Κυριακή 22 Ιούλιος 2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 του τμήματος Εκπ. Ηλ/γων  Μηχ. & Εκπ. Ηλ/κών Μηχ. είναι το εξής:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 του τμήματος Εκπ. Ηλ/γων  Μηχ. & Εκπ. Ηλ/κών Μηχ. ήταν το εξής: