Σάββατο 23 Ιανουάριος 2021

Κεντρικό Μενού

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

(5/11/2020) Απόφαση ΔΕ για διεξαγωγή μαθημάτων χειμ. εξ. ακαδ. έτους 2020-21: Διεξαγωγή θεωρητικών μαθημάτων, εργαστηριακών μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ), κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.

Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

(18/10/2020) Παρακάτω είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του ωρολογίου προγράμματος για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-2021 (επισημαίνεται ότι η αρχική έκδοση του προγράμματος δεν ισχύει):