Πέμπτη 1 Οκτώβριος 2020

Κεντρικό Μενού

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων, αναδιατάσσονται οι εργαστηριακές ομάδες με τρόπο ώστε να υποδιπλασιαστεί το πλήθος τους και να διπλασιαστεί ο αριθμός των εργαστηριακών συναντήσεων οι οποίες εκτελούνται ανά εβδομάδα. Παράλληλα γίνεται αναπροσαρμογή του ωρολόγιου προγράμματος, το οποίο ισχύει από 25/5.

Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 (αρχική έκδοση)

Σας ενημερώνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι διαθέσιμο στους επόμενους υπερσυνδέσμους:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Παρακάτω είναι διαθέσιμο το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020: