Κυριακή 29 Μάρτιος 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι διαθέσιμο στους επόμενους υπερσυνδέσμους:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Παρακάτω είναι διαθέσιμο το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020: