Τετάρτη 27 Οκτώβριος 2021

Κεντρικό Μενού

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

(08/10/2021) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειρινού εξαμήνου 2021-22 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινου εξαμήνου 2021 - 22 είναι ως εξής:

Έναρξη μαθημάτων στις 11/10/2021.

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να επισκεφθούν το eclass εκάστου μαθήματος του εαρινού εξαμήνου που πρόκειται να παρακολουθήσουν ώστε να ενημερωθούν για τη διενέργειά του και να εγγραφούν στη σχετική ψηφιακή τάξη.