Σάββατο 18 Ιανουάριος 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

(1/11/2019) Σας ενημερώνουμε ότι έγινε περιορισμένης έκτασης τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου. Δείτε την τρέχουσα έκδοση παρακάτω.

(15/10/2019) Προσοχή: Τα ωρολόγια προγράμματα για το 7ο και το 9ο εξάμηνο έχουν επικαιροποιηθεί (με διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική έκδοση). Δείτε τις τρέχουσες εκδόσεις παρακάτω:

Παρακάτω είναι διαθέσιμο το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020: