Τρίτη 11 Αύγουστος 2020

Κεντρικό Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

 

(04/08/2020) Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020(μαθήματα χειμερινού εξαμήνου)

Είναι διαθέσιμο στο συνημμένο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

 

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).