Δευτέρα 25 Μάιος 2020

Κεντρικό Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020.

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).