Σάββατο 15 Μάιος 2021

Κεντρικό Μενού

Πρόγραμμα Εξετάσεων 

(29/01/2021) Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου ΦΕΒ 2021

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021.  

Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Οδηγίες για τις εξετάσεις (για φοιτητές, επιτηρητές, επόπτες και καθηγητές), αναφορικά με την προστασία από τον Κορωνοϊό.

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος μας για τις πάγιες οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (στον παρόντα σύνδεσμο).