210 2896736 – 210 2896750 elecengedu@aspete.gr
Επιλογή Σελίδας

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (συνεδρίαση 21/02-04-2024) έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.7.2022/τ.Α΄), την με αριθμ. πρωτ. Φ11/53977/Ζ2/15-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΧΨ46ΜΤΛΗ-8ΑΙ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 23/20-7-2023 Συνεδρίασης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποφάσισε την έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης (τουλάχιστον 9 ώρες την εβδομάδα), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, με δυνατότητα ανανέωσης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο.