Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με χρήση των συνημμένων...